Документа

Закони

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О РАДУПравилници

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО–ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХПословници

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРАФинансијски извештаји

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. ГОДИНA

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2018. ГОДИНА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2017. ГОДИНА

Поделите ову страну:
 

Ауторско право © Основна школа "Филип Кљајић Фића" - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.